[معرفی ابزار] یادداشت برداری هیچوقت به این سادگی نبوده!

من مهدی شریف در این سری از مقالات قصد دارم شما رو با ابزارهایی آشنا کنم که در نهایت سادگی کمک بزرگی به مدیریت زندگی کاری و شخصی شما می‌کنند و اغلب رایگان هستند و همه به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند. چرا باید به ابزارهایی که معرفی می‌کنم اعتماد کنید؟ من آدم تنبلی...