به بهانه روز جهانی پشتیبان گیری، امروز از اطلاعات‌تان پشتیبان تهیه کنید

بسیاری از مردم شاید اسم روز جهانی پشتیبان گیری را نشنیده‌اند. جالب است بدانید طبق آمار ۹۴% وب سایت‌هایی که اطلاعات آن‌ها از دست رفته است، دو سال می‌شود که از اطلاعاتشان Backup تهیه نکرده‌اند! همچنین امروزه زندگی ما و اطلاعات ما در دنیای دیجیتال نگه داری می‌شود....