تعریف اهمال کاری چیست؟ (+ پرسشنامه اهمال کاری)

روشی جدید، آسان و ارزان برای
طراحی اپلیکیشن بدون برنامه‌نویسی!

کلیک کنید